nagmula ang salitang ito “baka,” which implies uncertainty. Also, nagmula din ito sa salitang “bakal” na nakakabit sa aking kanang kamay. The word “kalog” also comes into play, kasi minsan makulit ako… kaya maraming tahi, sugat, bungi, at basag ang katawan ko. Combining all these is a study of myself… an introspection.

Advertisements