Heto ang naobserbahan ko kagabi. Marami ang nagpapanggap na tumutulong at nagkukunwaring naaalibadbaran sila sa sitwasyon ng ating bansa. Ngunit, karamihan ay nakikisakay lamang sa isyu at nakikita nila ito bilang pagkakataon na makalikom ng suporta sa taong bayan. Sa mga ganitong panahon, madali “magkaisa” ng opinyon ukol sa iskandalong bumabalot sa ating lipunan. Marami ang nagsasabi na sila ay taga pagtanggol ng “basic human rights” pero sila din ay mga taong bumabalikwas sa mga karapatan.

Hati ang mga aktibista, bakit? Dahil sabi sa akin ng aking kaibigan, noong dekada 80, may mga maling ginagawa ang “samahan” kaya bilang sagot, isang grupo ang nagnais na itama at tigilan ang kamalian, ngunit, may mga ayaw pumayag dito. Kaya ngayon hati sila.

Sino ang tunay? Alam na nila kung sino ang tunay sa kanila. Ang sigurado, ang isa ay nagpapanggap lamang. Nililito ang mamamayan para mahati. Ang isa pang sigurado, isa ay hawak ng administrasyon upang linlangin ang taong bayan.

Sa mga makakabasa nito, kung hindi kayo tinamaan, mag ingat na lang po tayo sa pagpili ng panig na kakampihan.

“Salus Populi est Suprema Lex!”

Advertisements